The Radio Calla - It'S Calla Time.

motto

Arbetet utgör för mig en bra grund för utvecklande utmaningar. Det känns väldigt viktigt för mig att vara nöjd med min arbetsinsats. För mig innebär det att alltid vara noggrann och lägga ner mycket energi i varje uppgift. Har även ett personligt måtto: Positivt tänkande utvidgar livets möjligheter. Sedan är det bara fantasin som sätter gränser. Av mina kunder har jag många gånger fått mycket uppskattande ord. Som exempel kan jag nämna en kund som sa åt mig att han aldrig har fått så fin service någon annanstans som av mig. En annan kund ringde till företaget bara för att tacka för den ”exceptionellt fina service” hon fått av mig, och talade om att hon skulle söka upp mig igen om hon behövde något annat.